Startovné


- 2.500,- Kč

Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 15. 3. 2023. Týmy, které do uvedeného termínu startovné nezaplatí, bude registrace v turnaji zrušena. V případě většího zájmu budou družstva vybrána na základě pořadí úhrady startovného. Další družstva budou zařazena na místa náhradníků. Organizátoři turnaje mohou výjimečně udělit divokou kartu. Nejpozději do 15. 3. 2022 obdržíte potvrzení Vaší přihlášky společně s dalšími informacemi.

V případě odřeknutí účasti ze strany týmu po 20. 3. 2023 se startovné nevrací!