1. JEDNOTNÝ KLUB

A. Náš herní projev v KLUBU je specifický a jedinečný.
B. Ve všech kategoriích hrajeme stejným způsobem.
C. Máme jednotný pohled na styl vedení a koučování.
D. Přirozená komunikace a stejné myšlení.
E. Na veřejnosti vystupujeme a prezentujeme se jako tým.

2. ROZHODUJÍCÍ ASPEKTY

A. Chci být týmový hráč.
B. Vnímám svou roli a herní principy hry.
C. Důvěřuji a znám dokonale náš způsob práce a herní systém hry.
D. Společně se všemi členy oddílu dodržujeme klubovou etiku a hodnoty.
E. Na veřejnosti reprezentuji nejen sebe, ale všechny členy klubu.


3. REALIZAČNÍ TÝMY A CÍLE

A. Máme cíle a vize ideálního hráče v každé kategorii.
B. Testujeme kondiční kvality hráčů.
C. Požadujeme přístup a kvalitu provedení všech aspektů herního výkonu.
D. Trenéři ví, co se ode mne očekává, jaká je má odpovědnost a pravomoc.


4. PRAXE

A. Spolu se všemi členy klubu jednám v souladu s touto koncepční strategií.

B. Jako hlavní trenér odpovídám za chod týmu i svůj realizační tým.

C. Jako hlavní trenér vytvářím herní podmínky a prostředí, které odpovídá herní praxi - herní podmínky i situace mají scénář utkání, hráči rozvíjí herní myšlení a rozhodování.

D. Jsem odpovědný vést - plánovat - monitorovat plnění úkolů na společných setkáních a vyhodnocovat spolu se členy realizačního týmu a šéftrenéry.