Soupisky a akreditace

Soupisky

Soupisku družstvo vyplní na místě před zahájením prvního utkání. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce. Po zahájení prvního utkání soupisky dále nelze upravit. Na soupisku lze zapsat maximálně 12 lidí.

Akreditace

Při akreditaci budete mít možnost provést poslední úpravy soupisky. Akreditaci je nutné provést před nástupem k prvnímu utkání - jinak nelze nastoupit k zápasu !!!

GDPR (Ochrana osobních údajů)

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) jsme povinni Vás informovat, jaká Vaše osobní data máme k dispozici, jak jsou chráněná, jak je využíváme a jaká práva máte vůči nám ve vztahu k osobním datům.

Základními údaji, které v databázi turnaje ukládáme, jsou jméno, příjmení a datum narození. Základní údaje je každý hráč povinen uvést, pokud se chce účastnit turnaje. Zástupce týmu je povinen uvést navíc svůj e-mailový účet a telefonický kontakt určený k registraci, správě týmu a základní komunikaci Základní údaje musí být ověřitelné dle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti uživatele. Údaje mohou být uvedeny na internetových stránkách.

V případě nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů samozřejmě máte právo na jejich odstranění. Svoji žádost v takovém případě zašlete na e-mail ktgbruises@seznam.cz, avšak dovolujeme si Vás upozornit na nemožnost startu v turnaji.

Vyplněním soupisky či registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které KTG Bruises Opava, z.s. se sídlem Rolnická 17, Opava 5, 747 05 IČ: 10793917 uchovává.
Přihlášením se do turnaje poskytujete svolení pro pořízení a následné použití jednotlivých fotografií a částečně časově omezených obrazových a zvukových záznamů fyzické osoby (skupiny osob), které mohou být tištěny a použity na webu a sociálních sítích.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v propozicích, v případě změn budou dotčení informováni.